Op onze artikelen zijn de wettelijke garanties van toepassing. Als algemene regel geldt de garantie twee jaar na de leveringsdatum. Voorwaarde is wel dat je als klant natuurlijk je contractuele verplichtingen nakomt. Dit betekent dat je ons bij een gebrek op de hoogte dient te stellen binnen twee maanden na de ontdekking ervan en dat je je kassaticket, bestelbon of factuur moet kunnen voorleggen. Bewaar deze dus zorgvuldig.

garantie meubelen